matematiske funktioner:
abs(x) : absolutte værdi af x. sqrt(x) : kvadratroden af x. ln(x) : naturlig logaritme af x. log(x) : ti-talslogaritme af x. cos(x) : cosinus til x. sin(x) : sinus til x. tan(x) : tangens til x. x! : fakultet x.
matematiske operationer:
x ^ y : x opløftet i y. x / y : x divideret med y. x * y : x gange y. x - y : x minus y. x + y : x plus y. Operationerne følger det hierarki de står i (plus laves, opløft til stærkest). Divider binder altså stærkere end gange.
Hjælp:
ComCalc er skrevet som en kommandopromptregnemaskine. Det er gjort således pga. bekvæmmeligheden ved at skrive og regne med et tastatur fremfor at trykke med musen. En kommandoprompt kræver selvfølgelig, i modsætning til en mus og nogle knapper, at man kender kommandoerne og systemet den fungerer i.
I ComCalc skrives kommandoer ved at du sætter et kolon foran dem, feks. ":hjælp". Når der skrives et kolon går selve feltet du taster i, ind i kommando-mode, og der sættes et kolon foran cursoren. Kommando-mode forlades ved at du sletter kolonnet med slet-tasten; du er derefter tilbage til regnemaskinen.
For at få en komplet liste over kommandoer skriv :kommandoer og tryk enter. De to kommandoer ":operationer" og ":funktioner" giver en liste over regneoperationer plus hierarki hhv. funktioner.
I den sidste version kunne du navigere mellem linjer ved at skrive linjeX hvor X er et linjenummer. I denne version kan du istedet definere en variabel ved at benytte := hvor der før kolonet skal stå navnet, og efter lighedstegnet skal der stå værdien. Hvis værdien er et stykke, bliver det regnet når du henter variablen. Du kan ikke definere feks. e eller pi da de begge er reserveret navne for konstanter.
Kommandoer: :hjælp - hjælp. :kommandoer - tilgængelige kommandoer. :funktioner - liste over matematiske funktioner. :operationer - liste over matematiske operationer. ComCalc v. 2.0
Programmet er lavet og skrevet af Martin Birkmand og er © 2015 http://brkmnd.dk og frem.

ver. 2.0:Regner med tal, operationer, parenteser og funktioner.

Enter
Ryd
Hjælp
Version